Välkommen

Vi arbetar med uthyrning och försäljningav Ljud- och Ljus- och Scenutrustning.
Allt från tal anläggningar till live framträdande, Projektering, försäljning

och installation av färdiga system.


Service och underhåll av befintliga anläggningar.

Intresserad av samarbete?

Låt oss ta kontakt!